ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลำดับทิงคาทันการ์ตูในเกมโป๊กเกอร์

การจัดลำดับทิงคาทันการ์ตูในเกมโป๊กเกอร์

ในเกมโป๊กเกอร์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลำดับทิงคาทันการ์ตู (hand rankings) เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถทราบว่ามือของพวกเขามีค่าเท่าใดในเกม และเป็นปัจจัยที่ช่วยกำหนดผู้ชนะในการแข่งขัน ต่อไปนี้คือบทความที่อธิบายเกี่ยวกับลำดับทิงคาทันการ์ตูที่มีความสำคัญในเกมโป๊กเกอร์

Royal Flush (สีเร็ว 5-10)
ทิงคาทันการ์ตูที่สูงสุดของเกมโป๊กเกอร์คือ Royal Flush ซึ่งประกอบด้วยไพ่ที่มีค่า 10, J, Q, K, และ A ทั้งหมดในสีเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ได้รับไพ่ 10, J, Q, K, และ A ของสีเดียวกัน จะถือว่ามี Royal Flush

Straight Flush (สีเร็ว)
Straight Flush คือการจัดลำดับทิงคาทันการ์ตูที่ประกอบด้วยไพ่ 5 ใบที่เรียงต่อเนื่องกันโดยมีสีเดียวกัน เช่น ได้รับไพ่ 5, 6, 7, 8, และ 9 ของสีดิ่งเดียวกัน จะถือว่ามี Straight Flush

Four of a Kind (ท่าดทูเผอ)
Four of a Kind คือการจัดลำดับทิงคาทันการ์ตูที่ประกอบด้วย 4 ไพ่ที่มีค่าเท่ากัน โดยมีไพ่เหล่านั้นๆตัวหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ได้รับไพ่ 4, 4, 4, 4 และ 7 จะถือว่ามี Four of a Kind

Full House (ทินทูเพีบ)
Full House คือการจัดลำดับทิงคาทันการ์ตูที่ประกอบด้วย 3 ไพ่ที่มีค่าเท่ากัน และ 2 ไพ่ที่มีค่าเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น ได้รับไพ่ 8, 8, 8 และ 5, 5 จะถือว่ามี Full House

Flush (สี)
Flush คือการจัดลำดับทิงคาทันการ์ตูที่ประกอบด้วย 5 ไพ่ที่มีสีเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องเรียงต่อเนื่องกัน เช่น ได้รับไพ่ 2, 5, 7, 9, และ K ของสีเดียวกัน จะถือว่ามี Flush

Straight (ต่ำ)
Straight จัดลำดับทิงคาทันการ์ตูที่ประกอบด้วย 5 ไพ่ที่เรียงต่อเนื่องกัน แต่ไม่จำเป็นต้องมีสีเดียวกัน เช่น ได้รับไพ่ 3, 4, 5, 6 และ 7 จะถือว่ามี Straight

Three of a Kind (ทันทู)
Three of a Kind คือการจัดลำดับทิงคาทันการ์ตูที่ประกอบด้วย 3 ไพ่ที่มีค่าเท่ากัน โดยมีไพ่เหล่านั้นๆตัวหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ได้รับไพ่ 9, 9, 9, 3 และ K จะถือว่ามี Three of a Kind

Two pair (ทันทู สีต่ำ)
Two pair คือการจัดลำดับทิงคาทันการ์ตูที่ประกอบด้วย 2 คู่ของไพ่ที่มีค่าเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น ได้รับไพ่ 6, 6, 8 และ 8 จะถือว่ามี Two pair

One pair (ทัน)
One pair คือการจัดลำดับทิงคาทันการ์ตูที่ประกอบด้วย 2 ไพ่ที่มีค่าเท่ากัน โดยมีไพ่เหล่านั้นๆตัวหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ได้รับไพ่ 5, 5, 10, 8 และ A จะถือว่ามี One pair

High card (ผุด)
High card คือการจัดลำดับทิงคาทันการ์ตูที่ไม่มีลำดับอื่น ๆ ทั้งสิิๆไม่มีไพ่เรียงต่อเนื่องที่มีสีเดียวกัน และไม่มีไพ่ที่มีค่าเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น ได้รับไพ่ 2, 5, 7, 9 และ K จะถือว่ามี High card

นับไปอธิบายเกี่ยวกับลำดับทิงคาทันการ์ตูในเกมโป๊กเกอร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณคิดอย่างชัดเจนว่ามือของคุณมีค่าเท่าใด และด้วยทิงคาทันการ์ตูที่ทำให้คุณมีชัยชนะในการแข่งขัน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลำดับทิงคาทัตูในเกมโป๊กเกอร์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรรู้ในการเล่นเกมนี้